โรคระบบทางเดินหายใจ

โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร

โรคระบบทางเดินหายใจ คือ โรคและความผิดปกติของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจและปอด ประกอบด้วย รูจมูก โพรงจมูก คอหอย หลอดลม ขั้วปอดและปอด

โรคระบบทางเดินหายใจ หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปรกติของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ คือ รูจมูก โพรงจมูก คอหอย หลอดลม ขั้วปอดและปอด เป็นต้น

ระบบทางเดินหายใจจะทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย และขับคาร์บอนไดออกไซต์ ออกจากร่างกาย ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจส่วนมากพบว่าสาเหตุคือ การติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โปรตัวซัว และสารพิษ ต่างๆ รวมถึงเนื้องอก หรือ เซลล์มะเร็ง เป็นต้น

รายละเอียดของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจมี ดังนี้

ทำความรู้จักกับระบบทางเดินหายใจ กันอย่างละเอียดกันอีกครั้ง เพื่อความเข้าใจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันอย่างละเอียด อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ มีอะไรบ้าง และทำหน้าที่อะไรกันบ้าง รายละเอียดดังนี้

 1. รูจมูก เป็นอวัยวะส่วนนอกสุด สามารถสัมผัสได้ง่ายเป็นช่องที่ให้อาการจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายส่วนแรก
 2. โพรงจมูก ภาษาอังกฤษ เรียก Nasal cavity เป็นช่องรับอากาศและปล่อยอากาศออกจากร่างกาย เป็นส่วนที่อยู่ติดกับรูจมูก ที่โพรงจมูกนี้จะมีเนื้อเยื่อบุผิวหนังที่ทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และมีขนจมูก ซึ่งทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ปอด
 3. คอหอย ภาษาอังกฤษ เรียก Pharynx เป็นอวัยวะเชื่อมต่อบริเวณลำคอ เป็นจุดเชื่อมต่อของ หลอดลม หลอดอาหาร และกล่องเสียง
 4. หลอดลม ภาษาอังกฤษ เรียก trachea เป็นท่อขนาดยาวที่ต่อตรงขึงขั้วปอด เป็นทอลำเลียงอากาศเข้าสู่ปอด
 5. ขั้วปอด ภาษาอังกฤษ เรียก Bronchus เป็นจุดเชื่อมโยงหลอดลมกับปอด ซึ่งเป็นจุดแยกของปอดข้างซ้ายและปอดข้างขวา
 6. ปอด เป็นอวัยวะสำคัญในการแลกเปลี่ยนก๊าซซึ่งเป็นอากาศที่ใช้ในการหายใจของมนุษย์ ซึ่งภายในปอดจะมี หลอดลมฝอย ( Bronchiole ) และ ถุงลมขนาดเล็ก ( alveolu )

โรคระบบทางเดินหายใจ

เมื่อเกิดสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้อวัยวะทางเดินหายใจทำงานไม่ปรกติ เราจะแยกสาเหตุของการเกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ เป็นข้อๆเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีรายละเอียด ดังนี้

 • สาเหตุจากการติดเชื้อ ซึ่งมีเชื้อที่ทำให้ระบบทางเดินหายใจทำงานผิดปรกติ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อโปรตัวซัว เป็นต้น
 • สาเหตุจากการหายใจรับสารพิษ เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งสารพิษเหล่านั้นอาจมาทาง การระเหยสารเคมี กรด หรือโลหะหนัก เป็นต้น
 • สาเหตุจากการสูบบุหรี่ และการเสพติดยาเสพติด ทางระบบทางเดินหายใจ
 • สาเหตุจากอุบัตติเหตุ เกิดการกระแทกอย่างรุนแรงทำให้อวัยวะทางเดินหายใจได้รับการกระทบกระเทือนทำให้การทำงานไม่ปรกติ

อาการเบื้องต้นของโรคระบบทางเดินหายใจ

ซึ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ จะมีอาการบ่งชี้ว่าระบบทางเดินหายใจผิดปรกติ สามารถแยกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

 1. อาการไอ มีเสมหะ จาม และมีไข้หวัด
 2. การหายใจลำบากหรือติดขัด แน่นหน้าอก หากมีอาการแบบนี้ให้สันนิษฐานได้ว่าเริ่มมีความผิดปรกติในระบบทางเดินหายใจแล้ว
 3. หายใจได้สั้น ไม่สามารถหายใจยาวๆและลึกๆได้
 4. เวลาหายใจ จะมีเสียงดัง
 5. มีอาการเจ็บและอักเสบในอวัยวะ เช่น จมูก คอด หรือหน้าอก
 6. ความสามารถในการกลืนมาปัญหา หากกลืนอาหารไม่ได้ แสดงว่าเริ่มมีความผิดปรกติของระบบทางเดินหายใจแล้ว
 7. เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นอาการข้างเคียงของระบบภายในร่างกายเกิดการอักเสบ

พนันออนไลน์

การตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ

สามารถทำได้หลายวิธี วิธีการตรวจโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจมี เช่น การเอกซเรย์ปอด การเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้สารกัมมันตรังสีตรวจดูความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจกับเลือดที่ไปเลี้ยงปอด การตรวจชิ้น การส่องกล้องตรวจ การตรวจสมรรถภาพของปอด การทดสอบความไวของหลอดลม การตรวจการนอนหลับ เป็นต้น

การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ

สามารถทำการรักษาได้จากสาเหตุของโรค เช่น การรักษาภาวะการติดเชื้อ การรักษาภาวะชิ้นเนื้อผิดปรกติ การักษาการอุดตันของระบบหายใจ เป็นต้น

การป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

การป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ต้องหลีกเลี่ยงการสูดดมสารพิษ และสิ่งแปลกปลอมทางอากาศทั้งหลาย รักษาสุขอนามัยให้สะอาด เพื่อลดการติดเชื้อ และการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคทั้งหลายได้

ขอบคุณแหล่งที่มา https://beezab.com

ธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมีย หรือ โรคโลหิตจาง อาการ สาเหตุ และการรักษาโรคธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมีย หรือ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็นโรคเลือดจางหรือโรคโลหิตจางเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์

ธาลัสซีเมีย จัดเป็นโรคโลหิตจางทางกรรมพันธุ์ที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก สามารถพบได้ทั่วโลก แต่พบได้สูงในบ้านเรา และคนในถิ่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

เฉพาะในประเทศไทยนั้นพบผู้ป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 1% และมีทารกเกิดใหม่เป็นโรคนี้ปีละประมาณ 12,500 ราย นอกจากนี้ยังพบว่ามี “ผู้ที่เป็นพาหะของโรค” (มียีนผิดปกติแฝงอยู่โดยไม่เป็นโรค

แต่ยังสามารถถ่ายทอดไปให้ลูกหลานได้) ในหมู่คนไทยโดยเฉลี่ยมากถึง 30-45% ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามลำดับ

โดยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพาหะของธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินอี (Hemoglobin E – Hb E) สูง ส่วนภาคเหนือจะมีพาหะของแอลฟาธาลัสซีเมีย (α-thalassemia) มาก

สาเหตุของโรคธาลัสซีเมีย

โรคนี้เกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ซึ่งถ่ายทอดต่อ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษในลักษณะของยีนด้อย (Autosomal recessive)

ธาลัสซีเมีย

กล่าวคือ ผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคนี้จะต้องรับคู่ยีนที่ผิดปกติมาจากทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ทั้ง 2 ยีน ส่วนผู้ที่รับยีนผิดปกติมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวจะไม่ป่วยเป็นโรคนี้

และมีสุขภาพดีเป็นปกติ แต่จะมียีนผิดปกติแฝงอยู่ในตัวและสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ต่อไป ซึ่งเรียกว่า “ผู้ที่เป็นพาหะของโรค”

ผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคหรือพาหะของโรคธาลัสซีเมีย

 • เคยมีบุตรเป็นพาหะหรือโรคธาลัสซีเมีย
 • เคยมีบุตรเสียชีวิตในครรภ์เนื่องจากภาวะทารกบวมน้ำ
 • มีประวัติคนในครอบครัวตัวซีด ตับโต ม้ามโต
 • มีอาการตัวซีด และอาจตรวจตับโต ม้ามโต ร่วมด้วย
 • มีอาการตัวซีดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีไข้อย่างรุนแรง
 • ตรวจพบเม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติ เช่น เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก (MCV < 80 fL.)
 • ตรวจเลือด One-tube osmotic fragility test (OF) และ Dichlorophenol Indophenol Precipitation test (DCIP) ให้ผลบวก

วิธีรักษาโรคธาลัสซีเมีย

สำหรับแนวทางการรักษาโรคธาลัสซีเมียนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค ดังนี้

 1. ผู้ที่ตรวจพบว่าเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องรับประทานยาใด ๆ
 2. ผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดที่มีอาการน้อย เช่น ฮีโมโกลบินเอช (Hemoglobin H disease) ถ้าผู้ป่วยยังรู้สึกสบายดีแพทย์จะยังไม่ให้การรักษาแต่อย่างใด เพียงแต่ให้คำแนะนำและติดตามดูอาการ แต่ถ้าช่วงไหนที่ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น ซีดมากเนื่องจากเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน (Acute hemolysis) ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อมีไข้จากการติดเชื้อ การรักษาก็จำเป็นต้องให้เลือดและรักษาไปตามอาการและสาเหตุที่พบร่วม
 3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดที่มีอาการรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก เช่น ซีด เหลืองเรื้อรังมาตั้งแต่เล็ก มีโรคติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณแหล่งที่มา https://medthai.com

น้ำราสป์เบอร์รี

น้ำราสป์เบอร์รี มะนาวโซดา เครื่องดื่ม สุดแนว ซาบซ่า รับวันสบาย

น้ำราสป์เบอร์รี มะนาวโซดา เป็นเครื่องดื่มสุดแนวไม่จำเจ ชื่นใจซาบซ่าคลายร้อน วันหยุดนี้ดื่มกันสักแก้ว

น้ำราสป์เบอร์รี มะนาวโซดา  ราสป์เบอร์รีสดรสเปรี้ยวกินเพียว ๆ คงไม่ไหว ลองดัดแปลงมาทำเครื่องดื่มผลไม้โซดาดีกว่า ขอยกตัวอย่างน้ำราสป์เบอร์รีมะนาวโซดา สีหวานสะดุดตา รสชาติหวานอมเปรี้ยว สาว ๆ ชอบแน่นอนจ้า

น้ำราสป์เบอร์รี

ส่วนผสม น้ำราสป์เบอร์รีมะนาวโซดา

• ราสป์เบอร์รีสด 450 กรัม
• น้ำตาลทราย 1 ถ้วย
• มะนาว 2 ลูก
• น้ำ 1/3 ถ้วย
• โซดาแช่เย็นจัด

วิธีทำน้ำราสป์เบอร์รีมะนาวโซดา

1. ทำน้ำเชื่อมราสป์เบอร์รี โดยใส่ราสป์เบอร์รีสด และน้ำตาลทรายลงในหม้อ นำขึ้นตั้งไฟปานกลาง คนผสมให้เข้ากันพอนิ่ม จากนั้นขูดผิวมะนาวใส่ลงไป ตามด้วยน้ำมะนาว ใช้ช้อนค่อย ๆ บดเนื้อราสป์เบอร์รีจนละเอียด เติมน้ำลงไป เคี่ยวส่วนผสมประมาณ 5-7 นาที จนส่วนผสมใส และเหนียว ยกลงกรองผ่านตะแกรง เอาเฉพาะน้ำ เตรียมไว้
2. ใส่โซดาลงในแก้ว ประมาณ 3/4 แก้ว เติมน้ำเชื่อมราสป์เบอร์รีลงไป 2 ช้อนโต๊ะ ใส่น้ำแข็ง พร้อมเสิร์ฟ

ขอบคุณแหล่งที่มา https://cooking.kapook.com

ลาบหมูทอด

ลาบหมูทอด เมนูกับแกล้ม ที่กรอบอร่อย รสแซ่บจัดจ้าน กินเพลิน

ลาบหมูทอด อาหารไทยไอเดียเก๋ จับเมนูลาบมาปั้นก้อนกลม ทอดกรอบอร่อยเหาะ กินง่ายแบบนี้จัดเลยพี่น้อง

ลาบหมูทอด แปลงโฉมเป็นลาบทอดกินได้ทั้งชิ้น ทางเราขอนำเสนอวิธีทำลาบหมูทอด กัดแต่ละคำหอมกลิ่นสมุนไพร ทอดชิ้นพอดีคำก็เหมาะ แกล้มกับผักสดตามชอบ

ส่วนผสม ลาบหมูทอด

• เนื้อหมูติดมันบด 300 กรัม
• น้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ
• น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
• พริกป่น (ตามชอบ)
• ข้าวคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
• แป้งทอดกรอบ 2 ช้อนโต๊ะ
• ใบมะกรูดซอย 6 ใบ
• ต้นหอมซอย 2 ต้น
• ผักชีฝรั่งซอย 2 ต้น
• หอมแดง 5 หัว
• น้ำมันพืช (สำหรับทอด)
• ผักสดตามชอบ

ลาบหมูทอด

วิธีทำลาบทอด

1. ผสมหมูบดกับน้ำมะนาว น้ำปลา และพริกป่นให้เข้ากัน เติมข้าวคั่วและแป้งทอดกรอบลงไปคลุกคนให้เข้ากัน
2. ใส่ใบมะกรูดซอย ต้นหอมซอย ผักชีฝรั่งซอย และหอมแดงลงไปเคล้าเบา ๆ ให้เข้ากัน
3. ปั้นลาบหมูเป็นก้อนกลม ๆ เตรียมไว้
4. นำลาบปั้นก้อนลงไปทอดในน้ำมันร้อน ใช้ไฟกลางอ่อน รอให้สุกเองโดยไม่ต้องกลับด้าน ทอดจนเหลืองสวย ตักขึ้นสะเด็ดน้ำมัน
5. จัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมผักสดตามชอบ

ว้าว ! ตามหาเมนูลาบทอดมานาน พอเจอแล้วก็อย่าช้าลงมือทำเลยดีกว่า จะดัดแปลงเป็นลาบไก่ทอด ลาบกุ้งทอด หรือลาบปลาหมึกทอดก็ได้นะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มา https://cooking.kapook.com

ตัดเล็บผิด ชีวิตเปลี่ยน

ตัดเล็บผิด ชีวิตเปลี่ยน ! วิธีตัดเล็บที่ถูกต้อง ป้องกันเล็บขบ

ตัดเล็บผิด ชีวิตเปลี่ยน ! ไม่ว่าจะผู้ชาย หรือผู้หญิง วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ตัดเล็บเอง หรือให้ร้านทำเล็บตัดให้ คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณกำลังตัดเล็บอย่างถูกวิธี

ตัดเล็บผิด ชีวิตเปลี่ยน ! ซึ่งการตัดเล็บผิดวิธีนี่แหละ ที่เป็นสาเหตุแรกๆ ของอาการ “เล็บขบ” ที่ทำให้สร้างความทรมานให้กับชายชาตรี จนต้องร้องไห้ ปวดบวมทรมาน จนต้องผ่าตัดถอดเล็บ รักษาอยู่เป็นเดือนๆ มาแล้ว

ก่อนจะไปดูว่าเราต้องตัดเล็บเท้าอย่างไรถึงจะถูกวิธี เรามาเช็คตัวเองกันก่อนดีกว่า ว่าเรากำลังตัดเล็บผิดวิธีกันอยู่หรือเปล่า

ถ้าคุณตัดเล็บ

– ดันกรรไกรตัดเล็บเข้าไปจนสุดปลายนิ้ว ตัดจนเล็บสีขาวๆ ที่โผล่พ้นเนื้อขึ้นมาหายไปหมด

– ชอบตัดเล็บสั้นๆ กุดๆ จนบางครั้งตัดสั้นเสียจนเลือดไหลซิบๆ

– เห็นขี้เล็บติดอยู่ซอกเล็บเท้า ก็ใช้ตะไบแงะซอกเล็บขึ้นมา เพื่อเอาขี้เล็บออก

– ชอบตัดเล็บแหลมๆ ที่มุมเล็บ ให้รูปเล็บแหลมๆ เหลี่ยมๆ เพราะทาเล็บแล้วสวย

– ไม่ค่อยใส่ใจ ไม่ค่อยตัดเล็บเท้าตัวเอง

– ตัดเล็บไม่สุด ไม่เต็มเล็บ แล้วดึงกรรไกรตัดเล็บออก ทำให้เล็บฉีก แหว่ง กินเข้าไปในเนื้อปลายนิ้ว จนเป็นแผล

– ไม่ตัดเล็บ แต่เมื่อไรที่เล็บยาวจนข้างๆ เล็บฉีกเล็กน้อย ก็ดึงเล็บออกเองเลย จนเล็บฉีกไปกินเนื้อส่วนปลายนิ้ว และเป็นแผล

– ตัดเล็บแล้วไม่ตะไบเล็บให้มน

เหล่านี้คือวิธีตัดเล็บที่ผิด นำไปสู่อาการเล็บขบ หรือจมูกเล็บอักเสบ เป็นหนองได้

นอกจากนี้สาเหตุของเล็บขบ ยังมาจากการใส่รองเท้าที่หัวรองเท้าบีบนิ้วเท้ามากจนเกินไป บวกกับการตัดเล็บที่มีมุมแหลมๆ ที่ด้านข้าง เมื่อเล็บงอกเพิ่มขึ้นมา จึงอาจทำให้เล็บทิ่มเข้าไปในเนื้อข้างเล็บได้

ตัดเล็บผิด ชีวิตเปลี่ยน

วิธีตัดเล็บที่ถูกต้อง ป้องกันเล็บขบ จมูกเล็บอักเสบ เป็นหนอง

1. แช่เท้าในน้ำอุ่น หรือน้ำธรรมดาก่อนตัดเล็บสัก 5 นาที เพื่อให้เล็บ และปลายนิ้วอ่อนนุ่มขึ้น ตัดเล็บง่ายขึ้น หรือสามารถเลือกตัดเล็บหลังอาบน้ำก็ได้

2. ตัดเล็บให้เหลือเล็บสีขาวไว้เล็กน้อยราว 1-2 มิลลิเมตร ไม่ต้องตัดจนชิดติดเนื้อเล็บมากเกินไป

3. ตัดขอบเล็บด้านข้าง หรือส่วนของจมูกเล็บให้กลมมน อย่างตัดแหลมจนเล็บเป็นรูปสี่เหลี่ยมมากเกินไป

4. อย่าใช้ตะไบเล็บ หรือไม้ เหล็ก แท่งใดๆ แงะขอบเล็บขึ้น เพื่อแคะขี้เล็บออกจนลึกมากเกินไป หากอยากแคะขี้เล็บ ให้ตัดเล็บจนสั้นก่อน แล้วค่อยแคะเบาๆ อย่าแคะเล็บจนลึก

5. พยายามตัดเล็บให้ขาดออกจากนิ้วทุกครั้ง อย่าตัดเล็บไม่สุดแล้วดึงกรรไกรตัดเล็บออกมา จนทำให้เล็กฉีก กินเนื้อจนเป็นแผล

6. เมื่อเล็บฉีก อย่าฉีกเล็บออกด้วยตัวเอง ควรใช้กรรไกรตัดเล็บตัดออกเท่านั้น แล้วตะไบเล็บให้เรียบร้อย

7. หากตัดเล็บจนเป็นแผลขึ้นมาจริงๆ ควรทายาฆ่าเชื้อ พันพลาสเตอร์ปิดแผล หรือหากแผลเล็กมากจริงๆ อย่างไรก็ควรดูแลทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด อย่าให้แผลติดเชื้อ

8. อย่าลืมตะไบเล็บหลังตัดเล็บทุกครั้ง

9. หากเป็นคนที่เล็บไม่แข็งแรง เปราะหัก หรือฉีกง่าย ควรหาโลชั่น น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ดูแลเล็บมาทาหลังตัดเล็บทุกครั้ง

10. ไม่ใส่รองเท้าที่บีบรัดนิ้วเท้ามากจนเกินไป ควรเลือกรองเท้าที่ปลายเท้าผายออกกว้าง และไม่เลือกซื้อรองเท้าที่คับแน่นจนปลายนิ้วชิดติดปลายรองเท้ามากจนเกินไป

11. หากมีอาการปวดบวม อักเสบบริเวณปลายนิ้ว หรือเล็บ มากกว่า 1-2 วัน ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด

เห็นว่าเป็นแค่เรื่องเล็บๆ จิ๊ดๆ แต่สามารถสร้างปัญหาใหญ่ให้กับการใช้ชีวิตของเราได้เลยนะคะ เพราะเพียงแค่ตัดเล็บไม่ถูกวิธี

ชีวิตอาจเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียว แถมยังเสียค่ารักษาพยาบาลโดยใช่เหตุอีกด้วย ดังนั้นอย่าลืมใส่ใจดูแลเล็บมือเล็บเท้าของเรากันให้ดีด้วยนะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.sanook.com

 …

เฉาก๊วย

เฉาก๊วย ชาเขียวนมสด หวานเย็นเคี้ยวเพลิน ๆ อร่อยชื่นใจ

เฉาก๊วย ชาเขียวนมสด สูตรขนมคลายร้อน สีสวยธรรมชาติกับขนมสีดำเคี้ยวหนึบหนับ แค่แก้วเดียวก็เย็นฉ่ำใจแล้ว

เฉาก๊วย เคี้ยวนุ่ม ๆ ขอนำเสนอวิธีทำเฉาก๊วยชาเขียวนมสด จับผงชาเขียวชงกับนมสด เติมนมข้นหวานและน้ำเชื่อม เทใส่เฉาก๊วยและเติมน้ำแข็ง

เฉาก๊วย

ส่วนผสม เฉาก๊วยชาเขียวนมสด

 • เฉาก๊วยก้อน
 • ผงชาเขียว
 • นมสด
 • น้ำเชื่อม
 • นมข้นหวาน
 • น้ำแข็งบด
 • นมข้นจืด (สำหรับโรยหน้า)วิธีทำเฉาก๊วยชาเขียวนมสด

1.ผสมผงชาเขียว นมสด น้ำเชื่อม และนมข้นหวาน คนให้เข้ากัน
2.หั่นเฉาก๊วยให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ใส่น้ำแข็งลงไป ตามด้วยชาเขียวนมสดที่ชงไว้ ราดนมข้นจืด พร้อมเสิร์ฟ

ยามบ่ายแบบนี้มาทำเฉาก๊วยชาเขียวนมสดสักแก้วดีไหม ใครจะบีบวิปครีมหรือเพิ่มเครื่องเคราอย่างเช่น พุทราจีน รากบัวเชื่อม เม็ดแปะก๊วยก็ตามชอบเลยค่ะ

ขอบคุณแหล่งที่มา https://cooking.kapook.com

วัคซีนป้องกัน

วัคซีนป้องกัน “สิว” นวัตกรรมความงามที่ป้องกันสิวได้ตั้งแต่ต้นเหตุ

วัคซีนป้องกัน ความหวังใหม่ของวงการความงาม เรื่องของหน้าใสไร้สิว คงเป็นความงามอย่างแรกๆ

วัคซีนป้องกัน เนื่องจากการทำดูแลผิวหน้ามีแค่น้ำเปล่า กับสบู่ธรรมดาๆ ก้อนเดียว แต่กับบางคนแม้ว่าจะพยายามประคบประหงมดูแลมากแค่ไหน ก็ยังมีเจ้าสิวกวนใจจนกลายเป็นเรื่องที่กังวลอยู่ตลอดเวลา และต้องทุ่มทุนทุ่มเวลารักษาไปหลายหมื่น

ดังนั้น คงจะดีถ้าเรามี “วัคซีนป้องกันสิว” ที่ช่วยป้องกันการเกิดของสิวได้ตั้งแต่ต้นเหตุ ไม่ต้องมาเสียเวลารักษาสิว และรอยแผลเป็นจากสิว ที่รักษายากยิ่งกว่าหลายเท่า

ดร.นพ. กิติพงศ์ สุนทราภา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เจ้าของเฟซบุคเพจ Dr.Aki – หมออาคิ ให้ข้อมูลเอาไว้ ดังนี้

“ต้นเหตุสำคัญของการเกิด ‘สิว’ คือ เชื้อแบคทีเรีย P. Acnes ทั้งนี้การรักษาสิวในปัจจุบันเป็นการรักษาโดยการใช้ยากินและยาทาผิวหนังเป็นหลัก

วัคซีนป้องกัน

ซึ่งยาเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆได้ นอกจากนี้ประสิทธิผลการรักษาก็ยังขึ้นกับแต่ละบุคคลอีกด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียได้คิดค้นการรักษาแนวใหม่โดยการใช้วัคซีนต่อต้านสารพิษ ‘CAMP’ (Christie-Atkins-Munch-Peterson) ที่สร้างโดยเชื้อ P. Acnes

ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวหนังจนเกิดเป็น”สิว”นั่นเอง ทางทีมวิจัยพบว่าวัคซีนนี้ได้ผลยับยั้งการเกิดสิวได้ดีมากในสัตว์ทดลองและเนื้อเยือผิวหนังในห้องทดลอง

ขั้นต่อไปจึงเป็นการทดสอบใช้วัคซีนในคน (Clinical trials) ต่อไป ถ้าผลการทดสอบทั้งหมดนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ต่อไปเราก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เป็นสิวได้โดยการใช้วัคซีนนี้ครับ”

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.sanook.com

โรคข้อเข่า ของนักกระโดด ฝันร้ายของเหล่า นักกีฬา ทั้งหลาย

โรคข้อเข่า ของนักกระโดด พบมากในนักกีฬาที่ต้องกระโดด เช่น บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ยิมนาสติก หรือเทนนิส

โรคข้อเข่า ของนักกระโดด” สำหรับคนทั่วไปฟังแล้วอาจจะงงว่ามีด้วยเหรอโรคนี้ แต่สำหรับนักกีฬาจะเป็นที่คุ้นหูกันมาก เพราะโรคนี้พบมากในนักกีฬาที่ต้องกระโดด เช่น บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ยิมนาสติก หรือ

แม้กระทั่งนักกีฬาที่ชื่นชอบวิธีการเล่นด้วยการกระโดดตี กระโดดตบ อย่างนักเทนนิสระดับโลก ราฟาเอล นาดาล ที่เคยได้รับการบาดเจ็บของเส้นเอ็นลูกสะบ้ามาแล้ว

ความจริงแล้ว โรคข้อเข่าของนักกระโดด ก็คือการบาดเจ็บของเส้นเอ็นลูกสะบ้านั่นเอง ซึ่งคนทั่วไปจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่จะเป็นมากในนักกีฬาที่ต้องกระโดด จึงเรียกกันว่า “โรคข้อเข่าของนักกระโดด” นั่นเอง

สาเหตุเกิดจากแรงกระชากระหว่างเส้นเอ็นกับจุดเกาะของเส้นเอ็นที่อยู่ติดกับกระดูกหน้าขา อย่างรวดเร็วและรุนแรง ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุอาจทำให้เส้นเอ็นเกิดการฉีกขาดทันที แต่หากเป็นผลจากการใช้งานซ้ำๆ ในระยะแรกอาจจะเกิดการฉีกขาดเล็กน้อย และยังไม่รู้สึกถึงอาการเจ็บปวด

แต่ยังคงทำกิจกรรมซ้ำเดิมไปเรื่อยๆ จะทำให้เกิดการเสียดสีระหว่างเอ็นกับกระดูกด้านใน กระตุ้นให้เกิดการฉีกขาดและอักเสบมากขึ้น

ทำให้มีอาการเจ็บ งอเข่าไม่ได้ งอเข่า นั่งคุกเข่า เดินลงน้ำหนักแล้วเจ็บ เนื่องจากเวลางอเข่าเส้นเอ็นลูกสะบ้าจะถูกยืดออก ทำให้ตึงจึงเจ็บ อาจมีรอยปวด บวม แดงร่วมด้วย ทำให้การเหยียดงอของข้อเข่าทำได้น้อยลง

อาการเจ็บของโรคข้อเข่าของนักกระโดด หายเองไม่ได้

หลายครั้งที่คนส่วนใหญ่เป็นแล้วไม่ยอมไปพบแพทย์ เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็หาย แต่ในความเป็นจริงหากปล่อยไว้ไม่รักษาจะทำให้เส้น เอ็นลูกสะบ้า บาดเจ็บเรื้อรัง เพราะบริเวณข้อเข่า เป็นข้อต่อที่ต้องขยับตลอดเวลา กับรอยฉีกที่มองไม่เห็น แต่ใช้ซ้ำๆ ก็ทำให้ปวดบวมอักเสบมากขึ้นจนเรื้อรังได้

โรคข้อเข่า

การดูแลโรคข้อเข่าของนักกระโดดเบื้องต้น

ในบางครั้งถ้าการฉีกขาดเป็นรอยเล็กๆ การหยุดพักไม่ใช้งาน ทานยาแก้อักเสบ ประคบเย็น ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็สามารถช่วยให้ดีขึ้นได้ แต่นั่นหมายถึงคุณต้องหยุดเดิน เพราะถ้าเดินเมื่อไหร่ข้อเข่าต้องมีการขยับก็จะทำให้เกิดรอยฉีกขาดเพิ่มขึ้นได้ หากภายใน 1 สัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้น ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายดูว่าเส้นเอ็นฉีกขาดหรือไม่ ร่วมกับการเอกซเรย์ดูว่ามีกระดูกแตกร่วมด้วยหรือเปล่า หรือในกรณีที่คนไข้มีอาการบวมแดงมาก กดเจ็บมาก ขยับขาไม่ได้ อาจต้องพิจารณาให้ทำ MRI เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจน

รักษาโรคข้อเข่าของนักกระโดด โดยไม่ต้องผ่าตัดได้ไหม?

ในกรณีที่เป็นไม่มาก หยุดพัก ทานยา และใส่เฝือกอ่อนเพื่อป้องกันการงอเหยียดเข่าที่เยอะเกินไป และป้องกันการทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำซ้อนบริเวณนั้น ร่วมกับทำกายภาพบำบัดก็สามารถช่วยให้หายได้

สัญญาณที่บ่งบอกว่าต้องผ่าตัด คือ ข้อเข่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้ เนื่องจากเส้นเอ็นฉีกขาดมาก ต้องมีการผ่าตัด ซ่อมแซมเส้นเอ็นให้เข้าที่ โดยการใส่น็อตและสกรูตรึงไว้ หลังจากที่หายแล้วไม่จำเป็นต้องเอาออก

ปัจจุบันแพทย์มีเทคนิคการผ่าตัดที่ดี อุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ผลการผ่าตัดได้ผลดี แต่อย่างไรก็ตามทุกการผ่าตัดย่อมมีผลข้างเคียง อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการบาดเจ็บอวัยวะข้างเคียงบ้าง หลังผ่าตัดอาจเกิดพังผืด ต้องทำการฟื้นฟูโดยการทำกายภาพบำบัดร่วมด้วย เมื่อหายดีแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ

การรักษาโรคข้อเข่าของนักกระโดดโดยวิธีอื่น

การฉีด PRP (Platelet Rich Plasma) Injection คือการนำเลือดจากตัวเราไปผ่านกระบวนการทางเคมี โดยการปั่นเพื่อกระตุ้นให้ทำหน้าที่ในการดูดส่วนประกอบของเลือด (พลาสม่า) ที่สำคัญต่อการซ่อมแซมร่างกาย แล้วนำกลับมาฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อทำการซ่อมแซมรักษาบริเวณที่บาดเจ็บ

ในเลือดของคนเราที่ดูดออกมาจะมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เกล็ดเลือด ซึ่งมีสารที่สำคัญต่อการซ่อมแซมร่างกาย ในขบวนการซ่อมแซมของร่างกาย เกล็ดเลือดจะถูกกระตุ้นให้รวมตัวกันและปล่อยสารที่มีประโยชน์นี้กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซม

แต่ในเลือดปกติจะมีเกล็ดเลือดอยู่ไม่มาก PRP จึงเป็นเหมือนกระบวนการที่มาทำให้เกล็ดเลือดมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพในการซ่อมแซมร่างกาย

ปัจจุบันสามารถใช้ในการรักษาให้กับนักกีฬาที่มีการบาดเจ็บของเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และข้อต่างๆ ได้ผลนักกีฬาระดับโลกหลายคนที่มีชื่อเสียง ต่างก็เคยได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้

โรคข้อเข่า

ทำอย่างไร ให้ไกลจากโรคข้อเข่าของนักกระโดด

หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง เมื่อเส้นเอ็นมักบาดเจ็บจากการใช้งาน เราก็ต้องทำให้เส้นเอ็นมีความแข็งแรง โดยการออกกำลังกาย บริหารเส้นเอ็นในท่าที่ตรงข้ามกับการทำงานของเส้นเอ็น เรียกว่า Patella Eccentric Exercise

ซึ่งการบริหารด้วยวิธีนี้มีผลการวิจัยของอังกฤษยืนยันว่าสามารถช่วยลดการบาดเจ็บของเส้นเอ็นลูกสะบ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ

สายรัดเข่า ช่วยป้องกันโรคข้อเข่าของนักกระโดดได้หรือไม่

เวลาที่กระโดดเส้นเอ็นจะเกิดการสั่น เมื่อเกิดการกระแทกจะกระแทกแรง แต่ถ้าสวมสายรัด จะช่วยให้ไม่สั่นหรือสั่นน้อยลง ช่วยลดแรงกระแทกได้ เพราะฉะนั้น การใส่สายรัดข้อเข่า จึงช่วยลดอัตราการบาดเจ็บของเส้นเอ็นได้ทางหนึ่ง

การบาดเจ็บ ถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับนักกีฬา แต่เมื่อได้รับบาดเจ็บแล้วควรรีบรักษา อย่าปล่อยให้เจ็บจนชิน เพราะเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ การบริหารร่างกายให้มีความแข็งแรง จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บลงได้มาก ที่สำคัญต้องรู้จักประมาณตนเอง เจ็บ หยุด พัก รักษา หายแล้วค่อยกลับไปเล่นใหม่ ปลอดภัยกว่า

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.sanook.com

พร้อมรับวันใหม่

พร้อมรับวันใหม่ ด้วยน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ และผิวสวยอ่อนเยาว์

พร้อมรับวันใหม่ น้ำผลไม้มักจะเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับหลายๆคนในเวลาที่อยากมอบสารอาหารให้ตัวเองในเวลาเช้า

พร้อมรับวันใหม่ อีกทั้งตอนนี้ Juice bar เป็นที่แพร่หลายและก็เป็นอยู่ซักพักใหญ่แล้ว ถือว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมั่นคงเนื่องจากคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพการทานกันมากขึ้นบวกกับชิวิตที่เร่งรีบ Juice bar จึงเป็นคําตอบของหลายๆคน

ที่จริงแล้วการทานผักหรือผลไม้ทั้งลูกถือว่าดีที่สุดเพราะการทานแต่นํ้าแยกกากทําให้สูญเสียประโยชน์ แร่ธาติหรือวิตามินที่มีอยู่ไปบางส่วนและก็ขอเตือนคนที่มีปํญหาเรื่องนํ้าหนักเกิน

ความดันสูงหรือ เบาหวานเพราะนํ้าผักผลไม้ส่วนมากมีนํ้าตาลค่อนข้างสูงและอาจทําให้ Chorestoral ขึ้นได้ อย่างไรก็ตามการดื่มนํ้าผลไม้ก็มีข้อดีต่างๆมากพอที่จะทดแทนกันในเวลาเร่งรีบได้

พร้อมรับวันใหม่

หนึ่งในข้อดีของนํ้าผักผลไม้ (โดยเฉพาะผัก) คือร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายและเร็วกว่าการทานทั้งผล ร่างกายใช้เวลาในการดูดซึมสารอาหารบางชนิดที่ติดอยู่ในกากของผักหรือผลไม้

สําหรับประโยชน์ข้อสุดท้ายที่ชัดเจนของการดื่มนํ้าผักผลไม้คือความง่ายในการบริโภคผักหรือผลไม้บางชนิดที่ไม่ถูกปาก

เคล็ดลับหนึ่งในการดื่มนํ้าผักผลไม้ที่รสชาติอาจจะขมไม่ถูกปากคือการจิบนํ้ามะนาวก่อนเพื่อให้ลิ้นจับรสหวานได้ดีขึ้นหรือการเติมนํ้ามะนาวหรือนํ้าเลม่อนลงในนํ้าผักผลไม้เพื่อดับกลิ่นและขจัดรสชาติขมให้น้อยลง ทำให้การทานผักกับผลไม้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ดูบอลออนไลน์

สําหรับคนที่ชีวิตเร่งรีบ จึงมีการทําเป็น Juice Mocktail หรือการผสมนํ้าผลไม้ที่มีประโยชน์หลากชนิดเพื่อผลลับที่หวังไว้ วันนี้มีสูตรช่วยบํารุงผิวสวยมาฝากกันครับ

ส่วนผสม (สําหรับ 2-3 ที่)

1 แครอท
2 ลูก ส้ม
1 ลูก แอปเปิ้ลเขียว
1/2 หัว บีทรูท
1/3 ถ้วย โยเกิร์ตรสธรรมชาติ
1 ชต ช็อกโกแล็ตชนิดขม

วิธีทํา

1. ใช้เครื่องคั้นนํ้าผักผลไม้คั้นผักและผลไม้แต่ละอย่าง ถ้าให้ดีควรใช้เป็นเครื่องคั้นแบบ Cold press ที่คั้นโดยปราศจากความร้อนที่เกิดจากการปั่นด้วยใบมีด ทําให้สูญเสียสารอาหารต่างๆ

2. ถ้าต้องการทําเป็น Smoothy ผสมโยเกิร์ต นํ้าแข็งและนํ้าเชื่อมตามความต้องการ นําไปปั่นให้เข้ากัน

ผัก ผลไม้ โยเกิร์ตและช็อกโกแลตมีส่วนทําให้ผิวสวยได้อย่างไร

1. Apple: มี vitamin c และ malic acid ช่วยทําให้ผิวหนังกระชับและป้องการแก่ก่อนวัย

2. Beetroot: มี anthocyanin ซึ่งเป็น antioxidant ชนิดที่ช่วยป้องกันตีนกาที่เกิดก่อนวัย

3. Carrot: มี Betacarotene ซึ่งร่างกายเปลี่ยนเป็น vitamin A ช่วขจัดเซลที่ตายแล้วและยังทําให้ผิวสว่าง หน้าใส มีสุขภาพดี

4. Orange: มี vitamin C กรดจําเป็นต่างๆ และ antioxidant สูง ทําให้ผิวใสชึ้น กรดช่วยสู้และป้องกันสิว

5. Dark chocolate: มีสารชื่อ flavonols เป็น antioxidant ที่ช่วยป้องกันการกระทบของแสงUV ขจัดความหมองคลํ้า หน้ากระจ่างขึ้นจากการหมุนเวียนของเลือดได้ดีขึ้น ทําให้ผิวชุ่มชื้น

พร้อมรับวันใหม่

การดื่มนํ้าผักผลไม้นับว่าเป็นการบริโภคที่ง่าย สะดวกและเร็ว แต่ยังไงก็ตามนํ้าผักผลไม้ถ้าไม่ดื่มด้วยความรู้และความระวัง อาจเสี่ยงทําให้ค่านํ้าตาลขึ้นได้หรืออาจไม่ได้สารอาหารอย่างเต็มที่

เช่นควรดื่มนํ้าผักผลไม้ทันทีหลังการคั้นเพื่อให้ได้คุณครบหรือการที่ดื่มนํ้าผลไม้ที่มีนํ้าตาลสูง จนไปถึงการหาผักผลไม้ปลอดสารพิษเพราะควรคั้นทั้งเปลือกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ทางที่ดีควรยืดหยุ่นได้และไม่เข้มงวดจนเกินไป

วันไหนมีเวลาหน่อยควรพยายามผักผลไม้ทั้งลูกบ้าง วันไหนไม่มีเวลาอาจทดแทนด้วยนํ้าผักผลไม้และไม่ควรติดนิสัยทําวิธีไดวิธหนึ่งจนชิน สุดท้ายปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดเทศกาล ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี

ขอบคุณแหล่งที่มา https://vichy-th.com

ซาบซึ้ง เรอัลมาดริด

ซาบซึ้ง เรอัลมาดริด ส่งจดหมายให้กำลังใจบราโว่

ซาบซึ้ง เรอัลมาดริด เรอัล มาดริด ส่งจดหมายให้กำลังใจ เคลาดิโอ บราโว่ มือกาว แมนฯ ซิตี้ หลังจากที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บจนส่อแววว่าต้องพักยาว ทำเอา บราโว่ ซาบซึ้งสุดๆ

ซาบซึ้ง เรอัลมาดริด เคลาดิโอ บราโว่ ผู้รักษาประตูชาวชิลีของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยอดสโมสรแห่งวงการ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เปิดเผยว่า เรอัล มาดริด ส่งจดหมายเป็นกำลังใจมาให้ตน หลังจากที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายนายด่านมือ 2 ของ แมนฯ ซิตี้ ได้รับบาดเจ็บระหว่างการซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งว่ากันว่าอาการมันรุนแรงมากจนเขาอาจจะต้องหมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดทั้งฤดูกาลนี้เลย

ซาบซึ้ง เรอัลมาดริด

จดหมายของ เรอัล ระบุว่า ในฐานะตัวแทนของทุกคนที่ เรอัล มาดริด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านประธานของเรา ฟลอเรนติโน่ เปเรซ นั้น ผมขออวยพรให้คนฟื้นตัวได้โดยเร็ว เราต่างก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น อาการบาดเจ็บถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในวงการฟุตบอล แต่เรามั่นใจว่าคุณจะยังทำให้แฟนบอลรู้สึกสนุกสนานได้ จากการที่คุณมีความเป็นมืออาชีพสูง และมีความรับผิดชอบอย่างมาก ด้วยความเคารพอย่างสูง”

ทั้งนี้ อดีตมือกาว บาร์เซโลน่า เอาจดหมายฉบับดังกล่าวมาโพสต์บน ทวิตเตอร์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังด้วย พร้อมกับขอบคุณ “ราชันชุดขาว” ที่ให้กำลังใจตน “ขอบคุณสำหรับการกระทำอันยอดเยี่ยมนะครับ @realmadrid เรื่องอย่างนี้มันทำให้ฟุตบอลดูดีมากๆ ขอบคุณครับ”

ขอขอบคุณเว็ปพนันออนไลน์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา http://www.siamsport.co.th